TöitäKatso mitä olemme tehneet aiemmin

Innovaatioseteli

palvelut

Tuotamme projekteja myös innovaatioseteleiden avulla!

Jätä sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi niin otamme sinuun yhteyttä.

Profiilikuva pilven päällä

Innovaatioseteli

Tuotamme projekteja myös innovaatioseteleiden avulla. Innovaatioseteli on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on mahdollisuus päästä kansainvälisille markkinoille uuden tuotteen tai palvelun kanssa. Innovaatioseteleiden avulla yritykset voivat käyttää ulkopuolisen yrityksen osaamista sekä ammattitaitoa ja sen avulla yrittävät saada liiketoimintaa kasvamaan ja samalla kannustamaan yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

Innovaatioseteleiden hakijat ovat aina yrityksiä, jotka ovat aikeissa ostaa tuotteita/palveluita palveluntuottajalta. Jos tarvitset uutta kumppania uuteen tuotteeseen tai palveluun digitaalisen liiketoiminnan osalta, esimerkiksi sovellusten, applikaatioiden tai ohjelmistojen osalta niin ota yhteyttä ja tehdään vaikka hakemus yhdessä, jotta saamme projekteille mahdollisuuden onnistua!

Profiilikuva hehkulampun päällä

Mikä innovaatioseteli oikein on?

Innovaatiosetelin avulla pystyt ostamaan tietoa ja osaamista yritykseesi niillä osa-alueilla, joihin tarvitset ulkopuolisen yrityksen apua. Setelin arvo on 6200 € (5000 € + alv.). Ostettu palvelu voi olla myös suurempi mitä setelin arvo on, jolloin yritys maksaa erotuksen palveluntuottajalle. Setelin avulla pystymme esimerkiksi tuottamaan ohjelmistokehitys- ja webkehitys ratkaisuita halvemmalla hinnalla mitä muuten yrityksesi joutuisi niistä kustantamaan.

Innovaatioseteli on voimassa 6 kk sen myöntämispäivämäärästä ja sitä voidaan käyttää ainoastaan kahden palveluntuottajan palveluihin. Setelin rahoitus on de minimis-ehtoista avustusta.

Seteleiden avulla voit hankkia palveluita innovaatiota tarjoavilta yrityksiltä, tutkimusorganisaatioilta, yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta.

Innovaatiosetelin käyttökohteita

Esimerkkejä käyttökohteista:

 • tuote- ja palvelustrategian kehittämisen palvelut
 • ketterä tuote- ja palvelukehitys, sekä kokeilut
 • mittaus ja testauspalvelut, jotka liittyvät innovaatiotoimintaan
 • soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot, jotka liittyvät innovaatiotoimintaan
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Innovaatioseteliä ei tule käyttää

Seteliä ei tule käyttää esimerkiksi:

 • yrityksen omiin sisäisiin palkkakustannuksiin, tarvikkeisiin, vuokriin, matkoihin tai laiteostoihin
 • toimialojen tai toimintojen kehittämiseen, mitkä on rajattu de minimis-rahoituksen ulkopuolelle
 • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan

Mitä tarkoitetaan pienistä keskisuuriin yrityksiin?

Pienistä keskisuuriin yrityksiin käytetään usein nimikettä PK-yritys. PK-yritysten kokoluokkia ovat mikroyritykset, pienet yritykset, sekä keskisuuret yritykset.

Suomessa käytetään kahta PK-yrityksen määritelmää. Ensimmäisessä määritelmä perustuu yrityksen henkilöstömäärään. Silloin PK-yritykseksi katsotaan yritystä, jossa on enintään 249 työntekijää.

Toisessa katsotaan EU:n ja Tilastokeskuksen määritelmää, jossa yrityksessä saa olla enintään 249 työntekijää, sekä vuosiliikevaihto saa olla enintään 50 miljoonaa euroa tai yrityksen taseen loppusumma saa olla enintään 43 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi yrityksen täytyy olla riippumaton.

Innovaatioseteliä hakiessa

Sinun on mietittävä millaista asiantuntemusta ja osaamista tulet tarvitsemaan ideasi kehittämisessä. Sen jälkeen sinun on löydettävä osaava palveluntarjoaja ja kertoa hänelle tarpeesi projektin suhteen. Kun olette päässeet yhteisymmärrykseen on aika laatia työsuunnitelma, minkä jälkeen on aika tehdä hakemus Business Finlandin asiointipalvelussa.

Innovaatiopalveluita hakevan yrityksen johdossa täytyy olla projektin vastuulinen johtaja, eli palveluntarjoaja ei voi hakea seteliä hakijayrityksen puolesta, mutta voimme tietenkin auttaa sinua sen prosessin kanssa.

Haettavan setelin arvo on aina 6200 € (5000 € + alv.) ja sen voi käyttää ainoastaan kahteen nimettyyn palveluntuottajaan. Palveluntuottajalla ja yritykselläsi ei saa olla intressiyhteyttä.

Jos asiantuntijapalvelun summa nousee suuremmaksi kuin 5000 € + alv. joutuu yrityksesi maksamaan itse erotuksen palveluntuottajalle.

Innovaatiosetelin hakemus pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta Business Finlandiin.

Raportointi & laskutus

Viimeistään 4 kuukauden kuluttua päätöksen voimassaoloajan päättymisestä rahoituksen saajan tulee laatia loppuraportti asiointipalvelussa. Palveluntuottaja täydentää loppuraporttia myös asiointipalvelussa tai jollakin muulla tavalla. Rahoituksen saajan tulee lähettää loppuraportti Business Finlandille. Rahoituksen saajan on täytynyt toimittaa rahoituspäätöksen hyväksymisilmoitus ja loppuraportti, minkä jälkeen rahoitus voidaan maksaa palveluntuottajalle.

Edellä mainitun jälkeen, palveluntuottaja lähettää laskun Business Finlandille. Jos palvelun arvo on pienempi kuin 5000 €, tulee laskun olla enintään sen palvelun hintainen.

Sen jälkeen kun Business Finland on hyväksynyt raportin, se tulee maksamaan rahoituksen laskun perusteella suoraan palveluntuottajalle.

Rahoituspäätös

Rahoituspäätöksen hyväksyjän on kirjauduttava suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

De Minimis -rahoitus

De minimis -rahoitus on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yritys voi saada kyseistä rahoitusta enintään 200 000 € kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Business Finlandin myöntämä innovaatioseteli on de minimis -rahoitusta ja se voi myöntää yritykselle enintään 150 000 € de minimis -rahoitusta yllämainitulle aikajaksolle.

Milloin et voi saada innovaatioseteliä

 • jos kyseessä on toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, suuryritys, yhdistys, säätiö tai ahvenanmaalainen yritys
 • jos yritykselläsi on verovelkaa
 • jos yrityksesi ei kuulu ennakkoperintärekisteriin
 • jos yrityksesi asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A
 • jos hankittava ulkopuolinen palvelu tai osaaminen ei sisällöltään ole osaamiseen nähden uutta
 • jos yritykselläsi ei ole aikomusta kansainvälistymiseen tai siihen liittyviä suunnitelmia
 • jos yrityksesi on toimialalla mihin ei voida myöntää de minimis-muotoista rahoitusta
 • jos yrityksellesi on jo myönnetty Tekesin tai Business Finlandin innovaatioseteli
 • jos kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista
 • jos yrityksen, johon yrityksesi kuulu, de minimis-kiintiö ylittyy
 • jos projekti liittyy yrityksen tai sen tuotteen tai palvelun liittyvän rahoituksen hankintaan, selvittämiseen, sijoittajien ja rahoittajien sekä osakkaiden kartoittamiseen
 • jos yrityksellesi on myönnetty Tekesin tai Business Finlandin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna
 • jos yritykselläsi tai samaan konserniin kuuluvalla yrityksellä on käynnissä Tekesin tai Business Finlandian rahoittama projekti
 • jos yrityksesi tai samaan konserniin kuuluva yritys on jo jättänyt muun hakemuksen Tekesiin tai Business Finlandiin

Lisätietoja innovaatioseteleistä löydät täältä.