TöitäKatso mitä olemme tehneet aiemmin

Käyttöliittymäsuunnittelu

palvelut

Käyttöliittymäsuunnittelu (UI) & käyttäjäkokemussuunnittelu (UX Design).

Hyvä koodi ei pelasta palvelua, jonka käyttäjäkokemus ei tyydytä sen käyttäjää.

Jätä sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi niin otamme sinuun yhteyttä.

Profiilikuva pilven päällä

UI & UX Design

Käyttöliittymäsuunnittelu (UI) ja käyttäjäkokemussuunnittelu (UX Design) on iso osa tietokoneiden, mobiililaitteiden, ohjelmistojen, nettisivujen, laitteiden ja koneiden suunnittelua ja toteutusta. Käyttöliittymäsuunnittelulla ja käyttäjäkokemuksella pyritään luomaan yksinkertainen ja selkeä käyttöympäristö tuotteen käyttäjälle, eli pyrimme luomaan käyttöliittymän, jossa tuotamme käyttäjälle halutunlaisen kokemuksen.

Erinomainen käyttäjäkokemus ei synny itsestään, vaan se vaatii ajatustyötä ja paljon testaamista.

Käyttöliittymäsuunnittelu on kehittynyt viime vuosina todella paljon ja käyttäjien vaatima taso käyttöliittymältä on kasvanut ja asettanut rajat korkealle. Käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun digitaalinen toteutus on osa projektin suunnitteluvaihetta.

Teemme käyttöliittymäsuunnittelua web- ja mobiilialustoille. Me varmistamme parhaan lopputuloksen sekä parhaan halutun käyttökokemuksen, joten ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Applikaatio layoutit

Käyttöliittymäsuunnittelu (UI)

User Interface Design:illa (UI), tarkoitetaan sitä, miten valmiin tuotteen tai palvelun käyttäminen tehdään mahdollisimman helpoksi, tehokkaaksi ja joustavaksi sen eri käyttäjäryhmille. Käyttöliittymäsuunnittelu on eri asia kuin käyttökokemus ja niitä ei tule sekoittaa keskenään.

Käyttöliittymäsuunnittelussa korostuu käyttäjien tarpeiden ja heidän käyttöympäristöjen ymmärtäminen. Sen lisäksi suunnittelussa määritellään käyttäjille oleelliset toiminnot, elementit sekä käyttöliittymän rakenne.

Käyttöliittymä tulee suunnitella siten, että käyttäjän ei tarvitse opetella asioita ulkoa tai nähdä vaivaa käyttääkseen järjestelmää.

Onnistuneen käyttöliittymäsuunnittelun lopputuloksena on yrityksen brändimielikuvan kehittyminen sekä lisääntynyt asiakastyytyväisyys.

Käyttäjäkokemussuunnittelu (UX Design)

Käyttäjäkokemussuunnittelulla usein viitataan lyhenteeseen UX (User Experience Design). UX-suunnittelulla keskitytään siihen, miten käyttökokemusta voidaan kehittää ja parantaa.

Kun puhutaan käyttökokemuksen suunnittelusta on tärkeää pyrkiä vastaamaan asiakkaan tarpeeseen. Tuotteiden käytön tulee olla asiakkaalle mieluisaa, joten suunnittelussa on osattava huomioida niin tyyli kuin yksinkertaisuus.

Yksinkertaisesti käyttäjäkokemussuunnittelussa luodaan halutunlainen kokemus, esimerkiksi helppo, selkeä ja innostava käyttää. Samalla suunnittelussa pyritään tarjoamaan asiakkaalle paljon enemmän kuin he tietoisesti haluavat.

Jotta saavutettaisiin korkealaatuinen käyttökokemus, on yrityksen palveluiden, tekniikan, markkinoinnin, graafisen- ja teollisen suunnittelun, sekä rajapintasuunnittelun oltava liitoksissa toisiinsa ja toimittava.

Käyttöliittymäsuunnittelun vaiheita ja periaatteita

Vaihe 1: Käyttöliittymän suunnittelu

Aluksi käyttöliittymän suunnittelussa on osattava vastata esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Kenelle palvelu on tarkoitettu?
  • Miksi palvelua käytetään?
  • Mille alustalle tai kielelle palvelu on tarkoitettu tehdä?
  • Tarvitseeko käyttäjien kirjautua palveluun?
  • Luovatko käyttäjät profiilin?
  • Miten palvelu tuottaa rahaa?
  • Antavatko käyttäjät palvelusta arvosteluja?
  • Tarvitseeko palvelu yhteyden palvelimeen?
  • Miltä palvelu tulisi näyttää?
Mobiilikehitys elementtejä

Vaihe 2: Yksinkertainen suunnitelma

Kun edellisiin kysymyksiin on vastattu, on aika lähteä piirtämään luonnosta siitä, miltä palvelu tulisi näyttämään. Piirroksen ei tarvitse olla hiottu eikä loppuun asti suunniteltu vaan pelkät ääriviivat riittävät. Tämän yksinkertaisen suunnitelman avulla näemme miten palvelun rakenne muodostuu ja pystymme miettimään sen toiminnallisuutta ja kehittää sitä ennen kuin muutoksia / lisäyksiä aletaan tekemään itse koodiin. Tämän tekeminen voi tuntua turhalta, mutta se tulee säästämään aikaa ja rahaa.

Vaihe 3: Käyttöliittymän testaaminen

Kun ensimmäinen versio palvelusta on saatu valmistettua (ensimmäinen versio on harvoin paras mahdollinen), on aika testata palvelua. Palvelun jatkuva kehittäminen on välttämätöntä, jotta siitä saadaan kaikki sen sisältämä potentiaali irti. Parhaimman tuloksen tulet saamaan silloin, kun oikeat käyttäjät voivat antaa palautetta palvelusta, jonka johdosta tuotetta pystytään kehittämään tarkemmin käyttäjäystävällisemmäksi.

Ympyrädiagrammeja viivakaavion päällä

Periaatteet

Poista turha

Kaikki mikä ei tuota asiakkaalle lisäarvoa on turhaa. Esimerkiksi prototyyppivaiheessa tehty pikselintarkka käyttöliittymä on turhaa rahan ja ajan haaskaamista.

Palvelun kehittäminen

On tärkeää kehittää palvelua ja keksiä uusia ratkaisuja. Kokeilemalla ja oppimalla tulee aina parempi lopputulos, kuin jämähtämällä ensimmäiseen OK-versioon.

Palvelun toimittaminen käyttäjille

Heti kun on vain mahdollista, niin palvelu kannattaa laittaa käyttäjien saataville. Näin saat nopeasti palautetta tuotteesta/palvelusta ja pystyt kehittämään palvelua entistä paremmin tietämällä tarkalleen sen, mitä käyttäjät haluavat kyseiseltä palvelulta.

Erityispiirteitä ja huomioita

Käyttöliittymäsuunnittelu ja käyttäjäkokemussuunnittelu ovat muuttuvia kenttiä. Jatkuvasti muuttuvat ja erilaiset trendit pitävät huolen siitä, että kehityksessä mukana pysyminen on välttämätöntä. Jos tuotteesi tai palvelusi on niin sanotusti ‘last season’, olet kilpailun alimmaisena. Käyttäjät ovat raakoja sen suhteen, mitä he tänä päivänä haluavat.

Esimerkiksi suunniteltaessa verkkosivuja, -kauppoja ja sovelluksia on mietittävä miten sovellus on helposti saavutettavissa ja esteetön. On huomioitava responsiivisuus, selain/laiteyhteensopivuus sekä riittävä latausnopeus käyttäjän hitaallakin verkkoyhteydellä. Ohjelmistot on myös osattava suunnitella heikkonäköisille ja iäkkäämmille käyttäjille sopivaksi.

Käyttäjälähtöinen vai käyttäjää ohjaava suunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu ja käyttäjäkokemussuunnittelu aloitetaan usein joko käyttäjälähtöisestä tai käyttäjää ohjaavasta suunnittelusta ja lähestymällä niitä siitä kannalta.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Käyttäjälähtöisen suunnittelun perustana on käyttäjien tarpeet ja tottumukset. Suunnittelussa hyödynnetään asiakkaiden antamaa palautetta, analytiikkaa sekä tietoja siitä, miten käyttäjät ovat toimineet aikaisemmin. Käyttäjälähtöisen suunnittelun tavoitteena on siis luoda käyttöliittymä ja käyttökokemus, mikä mukailee käyttäjille luonnollista tapaa toimia.

Käyttäjää ohjaava suunnittelu

Käyttäjää ohjaavassa suunnittelussa korostuu, miten käyttäjää voidaan ohjata toimimaan halutulla tavalla. Esimerkiksi tavoitteena voi olla opettaa käyttäjille uusia toimintatapoja. Tätä voidaan hyödyntää silloin, kun laite tai järjestelmä on käyttäjälle yleisesti tuttu, mutta käyttäjille yritetään opettaa uusia tapoja käyttää laitetta tai järjestelmää.